May 2019 - July 2019
wkMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
20 13 May
 
15:00··· Provisional
14
 
··· Provisional
15
 
··· Provisional
16
 
··· Provisional
17
 
···10:00 Provisional
18
 
19
 
21 20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
15:00··· Booked
26
 
··· Booked
22 27
 
··· Booked
28
 
··· Booked
29
 
··· Booked
30
 
··· Booked
31
 
··· Booked
1 June
 
···10:00 Booked
2
 
23 3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
24 10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
25 17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
26 24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
27 1 July
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
28 8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
29 15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21