May 2018 - July 2018
wkMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
20 14 May
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21 21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
22 28
 
29
 
30
 
31
 
1 June
 
2
 
3
 
23 4
 
15:00··· Booked
5
 
··· Booked
6
 
··· Booked
7
 
··· Booked
8
 
···10:00 Booked
9
 
10
 
24 11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
15:00··· Provisional Booking
16
 
··· Provisional Booking
17
 
···10:00 Provisional Booking
25 18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
26 25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1 July
 
15:00··· Booked
27 2
 
··· Booked
3
 
··· Booked
4
 
··· Booked
5
 
··· Booked
6
 
··· Booked
7
 
··· Booked
8
 
··· Booked
28 9
 
··· Booked
10
 
···10:00 Booked
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
29 16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22