November 2018 - January 2019
wkMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
46 12 November
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
47 19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
48 26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1 December
 
2
 
49 3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
15:00··· Booked
8
 
··· Booked
9
 
··· Booked
50 10
 
···10:00 Booked
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
51 17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
15:00··· Booked
23
 
··· Booked
52 24
 
··· Booked
25
 
··· Booked
26
 
··· Booked
27
 
··· Booked
28
 
··· Booked
29
 
···10:00 Booked
30
 
01 31
 
1 January 2019
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
02 7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
03 14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20